Skip to content

Åpningstider - lørdag 13. juli:stengt

 • Hjem
  • Butikkoversikt
   • Butikker
   • Servering
   • Oversiktskart
  • Aktuelt
  • Om oss
  • Tilbakemelding
   • Gavekort
    • |

    Vi er opptatt av at du som bruker av våre tjenester forstår hvordan vi håndterer data vi samler inn om deg, og at denne personvernerklæringen forklarer hvilken data vi samler inn, hvordan vi gjør det og hva vi bruker dataene til.

    Personvern

    Personopplysninger er data og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson. Det kan for eksempel være navn, bosted, telefonnummer, e-postadresse og ip-adresse, eller en kombinasjon av disse som gjør det mulig å anslå hvilken person som befinner seg bak dataene. All bruk av personopplysninger regnes som behandling av personopplysninger, som for eksempel innsamling, registering, sammenstilling, lagring og utlevering eller en kombinasjon av disse.


    Behandling av personopplysninger reguleres av personopplysningsloven. Scala CC Strandtorget AS er behandlingsansvarlig for personopplysninger som behandles i forbindelse med bruk av våre tjenester og produkter, og personopplysninger vi samler inn og bearbeider for det formal som fremgår nedenfor. Det at Scala CC Strandtorget AS er behandlingsansvarlig innebærer primært at det er Scala CC Strandtorget AS som har ansvar og plikter etter personopplysningsloven. Dersom Scala CC Strandtorget AS velger et annet selskap som får ansvaret for å behandle personopplysninger, altså data om deg, så kaller vi det en databehandler. I de tilfeller vi benytter databehandlere skal vi sørge for at vi har inngått databehandleravtaler som regulerer hvordan databehandleren kan behandle data som blir tilgjengeliggjort. Standard for dette er at avtalen med databehandleren kun får behandle personopplysninger på Scala CC Strandtorget AS vegne og til klart og tydelige definerte formål, slik forskriften om behandling av personopplysninger krever.

    Hvordan samler vi inn opplysninger om deg?

    Det meste vi har av data om deg er data som generes når du bruker noen av tjenestene våre. Eksempler på dette kan være; sidevisninger og informasjon om din enhet (pc, mobil, nettbrett).

    1. Opplysninger du selv deler med oss

    Når du bruker et skjema, vil du oppgi en del data som blir lagret hos oss. Disse opplysningene lagres i våre databaser, dette fordi vi skal kunne respondere på din kontaktforespørsel.

    2. Opplysninger som samles inn gjennom bruk av tjenestene

    Når du bruker tjenestene våre, vil vi registrer den informasjonen om hvilke tjenester du bruker og hvordan du bruker dem. Dette gjør vi fordi vi da har mulighet til å forbedre brukeropplevelsen, tjenesteinnholdet, forbygge svindel og tilpasse innhold og annonser til ditt bruks- og interessemønster.

    3. Informasjons fra andre kilder

    Vi mottar informasjon fra andre kilder, for eksempel annonsenettverk, kunder, målverktøy eller andre tredjeparter, som skal hjelpe oss eller dem til å forstå brukermønster, dine preferanser eller generelt å forbedre tjenestene vi tilbyr til å bli mer tilpasset ditt behov og interesser.

    Hvordan bruker vi opplysningene vi har samlet inn om deg?

    Alle personopplysninger vi har samlet har vi samlet for å forstå og forbedre tjenestene og produktene våre, slik at du skal få den beste brukeropplevelsen på våre nettsteder. Scala CC Strandtorget AS jobber kontinuerlig med å gi deg som bruker en best mulig opplevelse av våre tjenester som enhver tid er tilgjengelig. For å kunne gjøre det så bruker vi blant annet personopplysninger vi har samlet inn.

    Til å gjennomføre avtalen med deg og få tjenestene til å fungere best mulig:

    Scala CC Strandtorget AS behandler personopplysninger og andre former for data for å leverer tjenestene som er avtalt med deg. Vi bruker også data for å sikre en best mulig brukeropplevelse for deg gjennom automatisk pålogging, tilpasning av innholdsvisningen til din skjerm og raskest mulig lasting av sidene

    Til statisitkk og å forstå markedstrender

    Vi utarbeider statistikk og kartlegger markedstrender for å forbedre og videreutvikle nettstedene våre.

    Til å personalisere tjenester – tjenester spesielt tilpasset deg:

    Vi ønsker å gi deg muligheten til å få skreddersydd innhold og tilpasninger. Dette gjør vi ved å bruke data om din brukeratferd dine preferanser eller annen tilgjengelig informasjon. Dette kan fortelle oss noe om dine behov og ønsker, slik at vi for eksempel kan fjerne saker du allerede har lest fra forsiden eller oversikter over anbefalte artikler, og vi kan gi deg anbefalinger om innhold eller tjenester basert på det du har lest eller kjøpt. Vi gir også anbefalinger basert på hva andre brukere med lignende bruksmønster som deg har lest.

    Informasjon om markedsføring i e-post og SMS

    Om du har et aktivt kundeforhold til Scala CC Strandtorget AS, vil vi kunne sende deg markedsføring på e-post eller andre elektroniske kommunikasjonsmetoder innenfor rammene av markedsføringsloven, med mindre du har bedt oss om noe annet. Har du ikke et aktivt kundeforhold til oss, vil vi bare sende slik markedsføring om du har gitt oss et eksplisitt og informert samtykke.

    Hvordan blir disse opplysningene delt?

    I noen tilfeller deler vi opplysninger også med samarbeidspartnere som bruker opplysningene til å formidle målrettet innhold og eller tilbud gjennom sine tjenester. Vi inngår da avtaler som begrenser adgang til bruk av opplysningene og fastsetter forpliktelser til å følge gjeldende personvernlovgivning. Om det er mistanke om at det er begått lovbrudd i forbindelse med bruk av tjenester, vil informasjonen kunne utleveres til offentlige myndigheter på begjæring. Vi kommer ikke til å dele, selge eller formidle personopplysninger på noen annen måte enn beskrevet i denne personvernerklæringen.

    Retting og sletting av personopplysninger

    Det er viktig at opplysninger vi har samlet om deg er riktige og oppdaterte. Hvis du oppdager feil, oppfordrer vi deg til å ta kontakt med oss slik at opplysningene kan bli rettet. Du kan også kontakte oss dersom du ønsker opplysningene kan slettes. Vi vil ikke lagre personopplysninger lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen og lovpålagte plikter vi har, for eksempel i henhold til regnskapslovgivningen.

    Våre analyse- og tredjepartsverktøy

    Scala CC Strandtorget AS benytter analyseverktøy for å samle inn informasjon om hvordan våre tjenester blir brukt. Vi benytter flere Google analyseverktøy, som Google Analytics og Google Search Console, hvor vi blant annet måler antall besøkende, hvilke sider som blir besøkt, hvor lenge et besøk varer og lignende. Statistikk om brukere og trafikk blir som oftest brukt og anvendt i aggregert form, slik at ikke statistikken inneholder noen for informasjon som kan knyttes direkte til deg som en identifisert person

    Om barns personvern

    Scala CC Strandtorget AS ønsker ikke å samle inn eller på annen måte behandle personopplysninger om barn under 15 år. Om barn under 15 år likevel har gitt oss personopplysninger, vil vi slette opplysningene så snart vi blir oppmerksomme på forholdet.

    Endringer i personvernerklæringen

    Vi vil med jevne mellomrom kunne oppdatere personvernerklæringen for Aller sine tjenester, for å gjenspeile eventuelle endringer på nettstedene. Når vi oppdaterer personvernerklæringen, vil den nye erklæringen bli publisert på nettstedene 14 dager før endringene iverksettes. Vi vil informere om endringene i de tjenestene som berøres.

    Kontaktinformasjon

    Dersom du har spørsmål om Personvernerklæringen, kan du kontakte oss på post@scalaeiendom.no